Wat is een cmr vrachtbrief?

cmr vrachtbrief

Voor levering van goederen over de grens zijn CMR- vrachtbrieven vereist. Dit is een vervoerovereenkomst volgens de regels van het CMR-verdrag. Het CMR-statuut regelt onder meer de verplichtingen tussen verschillende belangengroepen. De CMR-zending definieert onder meer de verplichtingen tussen de verzender en de vervoerder. De condor vermeldt ook de verantwoordelijkheid en de hoogte van de vergoeding. De CMR vrachtbrief bevat zoveel mogelijk informatie over de lading en belangengroepen, zodat er geen misverstanden ontstaan. Er is altijd bewijs om te vertrouwen. Op de CMR-vrachtbrief staan ​​standaard de volgende gegevens: plaats en datum van de vrachtbrief, naam en adres van de afzender, naam en adres van de vervoerder, plaats en datum van de voorbereiding van de vrachtbrief, levering van de goederen, naam en adres van de ontvanger, soorten goederen en verpakkingswijze, Aantal colli, hun kenmerken en aantal Brutogewicht of andere wijze van aanduiding van de hoeveelheid Kosten in verband met transport, zoals vrachtkosten, toeslagen en douanerechten.

cmr vrachtbrief

Hoe vul je een cmr vrachtbrief in?

De CMR-vrachtbrief moet nauwkeurig en foutloos worden ingevuld. Hulp nodig bij het invullen van het CMR-formulier? Zie dan de handleiding “Hoe vult u een CMR-vrachtbrief in?”. Een onjuist ingevulde CMR-vrachtbrief kan ernstige gevolgen hebben. Zo moet de afzender het inleverformulier nauwkeurig en correct invullen. Gebeurt dit niet, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld voor schade. Normaal gesproken is de vervoerder aansprakelijk op grond van het CMR-contract, maar in dit geval niet. De CMR-vrachtbrief kan handmatig worden ingevuld waardoor het makkelijk te controleren is.